1. Ceny biletów sezonowych:  junior 250 zł (do 5 lat), ulgowy 310 zł (do 15 lat), normalny 360 zł (od 16 lat). Bezpośrednio po zakupie w kasie parku, wydawana jest opaska którą należy założyć na rękę.
  2. Do stworzenia biletu sezonowego potrzebne jest zdjęcie posiadacza biletu oraz dane (imię i nazwisko).
  3. Po zakupie, generowany jest bilet w formie karty ze zdjęciem.
  4. Bilet sezonowy upoważnia do dowolnej liczby wizyt w Parku BARTBO w roku kalendarzowym, na jaki został zakupiony.
  5. Bilet można zakupić w kasie parku lub on-line na stronie www parku.
  6. Na podstawie biletu sezonowego, przy każdej wizycie w parku wydawany jest bilet jednodniowy. Uprawnia on do wielokrotnego korzystania z wybranych atrakcji letnich Parku BARTBO, za wyjątkiem ludzkiej katapulty, która ograniczona jest do jednego wystrzału podczas wizyty.
  7. Szczegóły dotyczące biletów jednodniowych znajdują się w oddzielnym regulaminie – https://park-bartbo.pl/regulaminy/bilety-jednodniowe
  8. Ilość dostępnych atrakcji może ulec zmianie, ich liczba nie wpływa na cenę biletu.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2014 - 2024