1. Gracz nie może przebywać na polu gry bez odzieży ochronnej (mundur, maska).
 2. Zabrania się zdejmowania maski ochronnej podczas gry!
 3. Schodząc z pola gry marker musi być zabezpieczony.
 4. Grę rozpoczyna i kończy prowadzący. .
 5. Gracz sygnalizuje prowadzącemu wszelkie uwagi (zablokowanie markera, brak kulek, urazy itp.) przez podniesienie ręki.
 6. Nie strzela się do przeciwnika z odległości mniejszej niż 10 metrów.
 7. Nie wolno strzelać do osób nie posiadających na twarzy maski ochronnej oraz osób sygnalizujących jakiekolwiek uwagi.
 8. Nie wolno używać ponownie wystrzelonych wcześniej kulek – grozi zniszczeniem markera.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za kontuzje uczestników podczas imprezy, za wyjątkiem wypadków będących konsekwencją nienależytego stanu technicznego sprzętu udostępnionego uczestnikom. W szczególności, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące następstwem niestosowania się do regulaminu i poleceń wykonawcy oraz wypadki będące następstwem spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Gracz odpowiada za uszkodzenia mechaniczne markera i maski.
 11. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających podczas gry jest zabronione!
 12. Zjedzenie większej ilości kulek grozi rozwolnieniem.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2014 - 2024