1. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność po okazaniu biletu.
 2. Każda osoba korzystająca z Parku Linowego, odbierając od instruktora sprzęt asekuracyjny, zwraca go natychmiast po zakończeniu przejścia danej trasy w miejscu w którym został pobrany sprzęt.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez obsługę Parku Linowego oraz do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych.
 4. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa oraz podpisaniu oświadczenia.
 5. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby o wadze do 120 kg.
 7. Trasy: czarna, czerwona i żółta są trasami trudnymi, przeznaczonymi dla zaawansowanych. Zalecamy, aby osoby korzystające z tych tras miały doświadczenie z wysokich parków lub wcześniej przeszły trasę niebieską w naszym parku.
 8. Trasy wysokie (czarna, czerwona i żółta) (9-12m) przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 155 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
 9. Trasy niskie (niebieska i zielona) (3-4m) przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 130 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
 10. Trasy najniższe (różowa i fioletowa) znajdują się nad samą ziemią i są przeznaczone dla dzieci od 3 lat. Sugerowany wzrost nie powinien przekraczać 130 cm.
 11. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 155 cm z trasy niskiej jest możliwe ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia to jednak zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Osoby o wzroście ponad 155 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.
 12. Osoby które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 13. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
 14. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 15. Jeżeli w trakcie trasy wystąpią problemy i brak chęci pójścia dalej, nasz instruktor może pomóc bezpiecznie zejść na ziemię.
 16. Osobom które w trakcie pokonywania trasy zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
 17. Obsługa ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 18. Obsługa Parku zastrzega sobie prawo do:
  • usunięcia wszystkich osób nieprzestrzegających zaleceń bezpieczeństwa,
  • przerwania działalności parku częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych, lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr, itp.).
 19. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 20. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
 21. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 22. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników.
 23. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 24. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 25. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty.
 26. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 27. Przy pokonywaniu siatki prowadzącej do zjazdu tyrolskiego na trasie czarnej karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
 28. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 29. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też niebieski oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej i zawiesić je naprzemiennie zamkami na bloczku.
 30. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się wszystkich lonż.
 31. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym urazem!
 32. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
 33. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach, tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. w momencie zatrzymania należy chwycić ręką pętlę przy podeście, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał na rękę.
 34. W ostatniej fazie zjazdu nie wolno wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 35. Jeśli nie udało się zatrzymać na podeście i nastąpiło odjechanie z powrotem, należy zaczekać na zatrzymanie się, a następnie chwytając liny nośnej za bloczkiem dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 36. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypina się jeden karabinek i wpina go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypina się bloczek i wpina go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni – karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpina się go do kontynuacji tej liny.
 37. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 38. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 39. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 40. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2014 - 2023