1. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 2. Każda osoba korzystająca z Parku Linowego, odbierając od instruktora sprzęt asekuracyjny, musi zostawić dowód tożsamości, który jest zwracany przy zdaniu sprzętu.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel Parku Linowego oraz do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych.
 4. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa oraz podpisaniu oświadczenia.
 5. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
 6. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby o wadze do 120 kg
 7. Trasy: czarna, czerwona i żółta są trasami trudnymi, przeznaczonymi dla zaawansowanych. Zalecamy aby osoby korzystające z tych tras miały doświadczenie z wysokich parków lub wcześniej przeszły trasę niebieską w naszym parku.
 8. Trasa wysoka (9-12m, ‘) przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 155 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
 9. Trasa niska (3-4m, ‘) przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 130 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. 
 10. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 155 cm z trasy niskiej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Lecz osoby o wzroście ponad 155 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.
 11. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym. 
 12. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku. 
 13. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 14. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
 15. Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 16. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa,
  – przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp., ‘).
 17. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask, ‘). Za dodatkową opłatą dostępne jest wypożyczenie rękawic ochronnych.
 18. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny. 
 19. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim. 
 20. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników. 
 21. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku. 
 22. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony. 
 23. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty 
 24. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków! 
 25. Przy pokonywaniu siatki prowadzącej do zjazdu tyrolskiego karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa, ‘).
 26. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. 
 27. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej i zawiesić je naprzemiennie zamkami na bloczku.
 28. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka. 
 29. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem! 
 30. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”. 
 31. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką pętlę aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał na rękę. 
 32. W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca. 
 33. Jeśli nie udało się zatrzymać na podeście i nastąpiło odjechanie z powrotem należy zaczekać na zatrzymanie a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy. 
 34. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypina się jeden karabinek i wpina go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypina się bloczek i wpina go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni – karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpina  się go do kontynuacji tej liny. 
 35. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych. 
 36. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba. 
 37. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 38. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2014 - 2022